JoomlaTemplates.me by iPage Reviews

Uncategorised

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
IMAGE โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 4
Tuesday, 14 January 2020
                                      จังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดกิจกรรมโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 4... Read More...
IMAGE จัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
Tuesday, 17 December 2019
                                 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ ท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ 5 – 14 ธันวาคม 2562... Read More...
IMAGE โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 2
Tuesday, 19 November 2019
                                 จังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดกิจกรรมโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 2... Read More...
IMAGE โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 1
Friday, 18 October 2019
                  จังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดกิจกรรมโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 1 ร่วมกับหน่วยแพทย์อาสา... Read More...
IMAGE โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 12
Friday, 20 September 2019
                จังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดกิจกรรมโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 12 ร่วมกับหน่วยแพทย์อาสา... Read More...
 

 ฝ่ายพัฒนาสังคม

 

นางคำกอง   ปามา

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคม

นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น


 
นางวราภรณ์  มาศวรรณา

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 


 

นางลาวัลย์   ฤทธิรัตน์

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 


นายอธิภัทร   นามโลมา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ


 

 

นายเรวัตร  อุดมฤทธิ์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


 นางทัศนีย์  ปาปะขี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานงานธุรการ