Home

อบจ.ร้อยเอ็ด พบประชาชน

Print

         วันที่ 25  เมษายน 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพบประชาชน ณ เทศบาลตำบลท่าสีดา อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Custom text here