Home

อบจ.ร้อยเอ็ด พบประชาชน 17 พ.ค.60

Print

 

64256     

             วันที่ 17  พฤษภาคม  2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพบประชาชน ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

 

 

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Custom text here