Home

อบจ.ร้อยเอ็ด พบประชาชน 24 พ.ค.60 (2)

Print

 

105617     

           

       กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จัดอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพราษฎรในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด รุ่นที่ 8 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สกลนคร

 

 

 

 

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Custom text here