JoomlaTemplates.me by iPage Reviews

 

                       วันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2561 กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวทางประชารัฐจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องกันเกรา โรงแรมราชภัฏร้อยเอ็ดกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  โดยมีนายชยันต์  ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

 

Hits: 937